۲۵ متهم تصرف اراضی ملی در چنگال قانون

دست زمین خواران در جیب بیت المال

دست زمین خواران در جیب بیت المال

گل ارکیده: پدیده شوم زمین خواری و خصوصاً تالاب خواری در استان گیلان به موضوعی آزاردهنده برای دوستداران محیط زیست تبدیل گشته که نیازمند نگاه جدی و ویژه دستگاه های متولی برای برخورد جدی با این معضل است.خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رضا اکبری: مدتی است تالاب خواری و زمین خواری روش جدید ثروت اندوزی افراد سودجو شده که با پول های بادآورده، گیلان سرسبز را مورد هجوم غیرقابل باور و سؤال برانگیز قرار داده اند و عجیب تر اینکه در وضعیت بد اقتصادی کنونی کشور و تورم و گرانی لجام گسیخته که زندگی را برای عموم مردم دشوار ساخته، این افراد با بهره گیری از رابطه ها و واسطه ها و گاه به صورت سرخود اراضی ملی، مراتع و جنگل ها و تالاب ها و منابع طبیعی کشور را تنها با چند پایه چوبی و فنس و سیم خاردار محصور می کنند به امید آنکه بعد از گذشت چندین سال و در صورت نبود ادعایی برای تملک آن زمین ها از طرف شخص یا اشخاصی بتوانند ادعایی بر مالکیت آن نقطه داشته باشند.
محصور کردن قسمتی از زمین های کوه و ساختن بناها و کاخ هایی در پای کوه آن هم در شرایطی که مردم به نان شب خود محتاج هستند و سوزاندن نیزارهای تالاب در نقاط غیرقابل دسترس برای تغییر کاربری به مسکونی و کشاورزی و محصور کردن مراتع و جنگل ها به بهانه نگهداری و چرای احشام همه ازجمله ترفندهای سودجویان برای قانونی جلوه دادن پدیده ای است که به آن زمین خواری گفته می شود.
اما نکته قابل توجه اینجاست که در قبال افزایش قارچ گونه ویلا در زمین های کشاورزی و مناطق سرسبز که با دستبرد در طبیعت به کوه خواری، جنگل خواری و تالاب خواری تبدیل گشته و از مصادیق بارز جرم به حساب می آید، اقدامی صورت نمی گیرد.
چگونه است که کسی این محصورکنندگان را که هکتارها زمین را در روز روشن از آن خودکرده و جرم مرتکب می شوند را نمی بیند و بعد از مدت ها تازه یادشان می آید که در این نقطه زمین خواری رخ داده است؟
در ابتدای آذرماه امسال حدود سه هکتار از اراضی ملی در روستای «بشمن» در ۵ کیلومتری غرب بندر انزلی رفع تصرف شد و این در شرایطی است که این امر در سالیان گذشته مسبوق به سابقه بوده و سودجویان با ترفندهای مختلف ازجمله آتش زدن نیزارهای تالاب انزلی در بخش هایی که دسترسی به آنها مشکل است مبادرت به تغییر کاربری عرصه های تالابی داده اند و ابتدا به صورت شالیزار و سپس برای کاربری های دیگر مورداستفاده قرار می دهند.
با این کار عملاً مساحت پهنه های تالابی مورد هجوم طمع کاران قرارگرفته است به صورتی که زخم های واردشده بر پیکر بی جان تالاب بین المللی انزلی در خیلی از موارد قابل ترمیم نیست.

برخورد قاطعانه با زمین خواران در دستور کار پلیس است
بندرانزلی با دارا بودن مواهب الهی همچون تالاب و ساحل خزر همیشه در چند دهه گذشته از تالاب خواری و زمین خواری رنج برده و علاوه بر مردم، فرمانداری انزلی و تعداد زیادی از نهادهای حکومتی نیز حریم ۶۰ متر دریا را نادیده گرفته و بخش عمده ای از ساحل را با عنوان ایجاد مجتمع های اقامتی و گردشگری برای پرسنل زیرمجموعه خود تصرف کرده بودند که با اقدام «سید رحمان سید زاده» دادستان انزلی برخی از این متصرفات در ساحل انزلی بازگردانده شد.
با همه این تفاسیر فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری ۲۵ متصرف اراضی ملی در گیلان آگاهی داده و گفته که برخورد قاطعانه با زمین خواران در امتداد حفظ بیت المال در دستور کار پلیس است.
سردار عزیز الله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف زمین خواری و رفع تصرف بیش از دو هکتار از اراضی ملی در یکی از روستاهای شهرستان بندرانزلی با گزارش مردمی در هفته گذشته می گوید: در بازدید از زمین موردنظر مشخص شد، فردی ۵۰ ساله دو هکتار و ۶۶۴ مترمربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آنرا به وسیله سیم خاردار محصور کرده بود.
وی برآورد ارزش ریالی زمین تصرف شده را برمبنای نظر کارشناسان ۳۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال اعلام و ادامه می دهد: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، همه آثار تجاوز جمع آوری و رفع تصرف انجام و متهم ۵۰ ساله این پرونده به مرجع قضائی معرفی گردید.
۲۵ متهم به صورت غیرمجاز اراضی ملی و جنگلی را تصرف کرده بودند که بعد از دستگیری و تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و اراضی تصرف شده توسط این افراد نیز به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرهای مختلف گیلان تحویل داده شد فرمانده انتظامی گیلان همین طور با اشاره به شناسایی و دستگیری ۲۵ متهم زمین خواری با همکاری اداره کل منابع طبیعی در گیلان، می گوید: ۲۵ متهم به صورت غیرمجاز اراضی ملی و جنگلی را تصرف کرده بودند که بعد از دستگیری و تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و اراضی تصرف شده توسط این افراد نیز به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرهای مختلف گیلان تحویل داده شد.
سردار ملکی با تاکید بر اینکه حفظ اراضی ملی و جنگلی بعنوان بیت المال همیشه در دستور کار پلیس بوده است، تصریح می کند: برای مقابله با پدیده شوم زمین خواری در گیلان مردم باید موارد مربوطه را با پلیس در بین بگذارند.
وی با اشاره به اینکه موضوع زمین خواری امری پیچیده است و دستگاه های مختلف ازجمله منابع طبیعی، امور اراضی، بنیاد مسکن و برخی دستگاه های دیگر در رسیدگی به این مساله مسئول و متولی هستند، ادامه می دهد: با بیان به دستگاه قضائی، پلیس درنهایت وظیفه اجرائی و عملیاتی آنرا بعد از اعلام جرم بر عهده دارد.
فرمانده انتظامی گیلان در ادامه بابیان اینکه مواردی وجود دارد که از طرف دستگاه قضائی به پلیس تکلیف می شود، می افزاید: درباب بعضی از اراضی که مستنداتی در دست نیست یا شبهاتی وجود دارد پلیس وظیفه تحقیق و تفحص درباب آنرا بر عهده می گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری روستانشینان در مقابله با افراد سودجو، اضافه می کند: با عنایت به این که ویلا سازی در مناطق بکر شمال کشور برای افراد سودجو باارزش است قصد تصرف اراضی را می کنند و بعضی از روستاییان نیز به ناچار زمین خودرا برای رفع اشکال اقتصادی به فروش می گذارد پس مردم مراقب باشند اسیر وسوسه ها نشوند.

محیط زیست گیلان در برخورد با متخلفان بدون چشم پوشی رفتار می کند
ازآنجایی که محیط زیست بعنوان سرمایه ملی و امانت باارزش نسل آینده در اختیار ما قرار داده شده نیازمند حفاظت و صیانت همگانی بوده و فرهنگ سازی و آموزش در این راه ضرورتی فراموش نشدنی است اما متأسفانه افراد سودجو و زیاده خواه همیشه در تلاش اند که بخش هایی از منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی جنگلی و تالابی را به تصرف خود درآورند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه بحران کرونا و شرایط ویژه به وجود آمده در امتداد این بحران سبب نخواهد شد تا زمین خواران در این استان در امان بمانند، می گوید: اجازه هیچ نوع سوءاستفاده از شرایط کرونائی برای تخریب، تسطیح یا آتش زدن عمدی نیزارهای تالاب به متخلفان زیست محیطی نمی دهیم و با متخلفان تخریب محیط زیست بدون چشم پوشی برخورد می شود.
بیش از سه هکتار از اراضی ملی و تالابی استان گیلان رفع تصرف شد
ساسان کفایی با اشاره به رفع تصرف بیش از سه هکتار از اراضی ملی و تالابی استان گیلان، ادامه می دهد: ۳۰ هزار مترمربع از اراضی مورد اشاره واقع در جیرسر چوکام خمام و دو هزار و ۵۰۰ مترمربع از این اراضی مربوط به منطقه حفاظت شده سیاهرود رودبار بود.
وی با اعلان اینکه این اقدام در امتداد بازپس گیری اراضی ملی و مقابله با تغییر کاربری های غیرقانونی انجام شده است، اظهار می کند: اراضی مورد اشاره توسط برخی از افراد سودجو به صورت غیرقانونی تصرف و تبدیل به شالیزار شده بود که با حکم مرجع قضائی و حضور نیروی انتظامی و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست رفع تصرف شد.
کفایی با اشاره به تلاش شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست گیلان در امتداد جلوگیری از هرگونه تصرف جدید با انجام گشت و کنترل مستمر، اضافه می کند: در اردیبهشت ماه امسال نیز، یک هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده سیاه درویشان شهرستان صومعه سرا و هفت هزار مترمربع از اراضی ملی تالاب جوکندان تالش توسط نیروهای یگان حفاظت این اداره کل از دست زمین خواران رفع تصرف شد.
وی با قدردانی از مردم طبیعت دوست گیلان به علت نقش انکارناپذیر آنان در حفظ انفال الهی و همراهی و همدلی با حفاظت محیط زیست گیلان، می گوید: باتوجه به ارزش بالای زمین در مناطق تالابی، تصرفات غیرقانونی از مشکلات عمده طرح احیا تالاب است و از مردم می خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی و تالابی مراتب را به اداره های حفاظت محیط زیست اطلاع دهند چونکه سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان قائم مقام در مناطق حفاظت شده و با همکاری اداره منابع طبیعی علاوه بر خلعید، طبق مفاد ۶۹۰ و ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی با متصرفان و زمین خواران برخورد قاطع و قانونی می کند.

مرتع و جنگل باید به اهل آن واگذار شود
ازآنجایی که می توان گفت بیش از ۸۰ درصد از مشکلات تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی شامل زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری و ساحل خواری در حاشیه شهرها اتفاق می افتد، نظارت و سرکشی مستمر دستگاه های نظارتی و عملیاتی می تواند کمک شایانی به حل این مشکل کند.
از سوی دیگر باتوجه به اهداف توسعه پایدار و لزوم تامین امنیت اجتماعی اقدامی مهم و مؤثر در تامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه، اجرای طرح کاداستر یکی از شروط لازم برای پیش گیری از وقوع زمین خواری و مبارزه با زمین خواران است تا با مالکیت کاداستری و صدور سند مالکیت کاداستری بجای سند منگوله دار و دفترچه ای قدیمی و تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای مشخص موسوم به سند تک برگ، علاوه بر کاهش زمین خواری می تواند در کاهش جرایم مربوط به امور ملکی مانند سندسازی، تصرفات غیرمجاز، فروش مال غیر و غیره مؤثر باشد.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز دراین باره با اعلان اینکه ساخت وسازهای بی رویه، ویلاسازی و برج سازی در دل طبیعت استان گیلان پذیرفتنی نیست، می گوید: صیانت از اراضی ملی همیشه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده پس همه مسئولان باید به وظایف شرعی و قانونی خود دراین زمینه عمل کرده و با پیروی از منویات رهبری از این ثروت خدادادی حفاظت کنند.
جان احمد آقایی عدم حضور دامداران و عشایر در مناطق ییلاقی و جنگلی را مورداشاره قرار می دهد و با اعلان اینکه وجود دامداران و عشایر به صیانت از جنگل و طبیعت کمک شایانی می کرد، ادامه می دهد: باید از هرگونه تغییر کاربری اراضی و تعیین مستثنیات جلوگیری شده و با ممانعت از ساخت وساز بی رویه و غیراصولی در ییلاقات و ایجاد طرح هادی در جنگل و مرتع بعنوان امری ضروری از داشته های خدادادی گیلان محافظت گردد.
وی با اشاره به اهمیت حضور این ساکنان قدیمی در مناطق ییلاقی، طبیعت وسیع و جنگل ها، اضافه می کند: حضور پررنگ عشایر و دامداران در گذشته در مراتع، ییلاقات و جنگل های زیبای گیلان علاوه بر اینکه محل ارتزاق و امرارمعاش دامداران و عشایر بود، از مواهب آن پاسداری و حفاظت هم می شد اما متأسفانه عدم پشتیبانی از دامداران و عشایر و کوچ آنان از سکونتگاه های آنها خسارت های فراوانی را به بار آورد.
دست اندازی عده ای سودجو به اراضی و منابع طبیعی استان تأسف آور است
آقایی با اعلان اینکه جنگل، مرتع و ییلاقات گیلان متعلق به همه مردم است و دستگاه قضائی تغییر کاربری اراضی استان را نمی پذیرد، اضافه می کند: دست اندازی عده ای سودجو به اراضی و منابع طبیعی استان تأسف آور است و دستگاه های مسئول باید به صورت قاطعانه و مستمر برای صیانت از این منابع طبیعی و خدادادی برنامه ریزی کرده و در این راستا با متخلفان برخورد کنند.
وی با اعلان اینکه دین اسلام همیشه بر مسئولیت انسان در قبال طبیعت و صیانت از آن تاکید کرده است، تصریح می کند: خیلی از مسافران و گردشگران برای بازدید از منابع طبیعی و طبیعت منطقه به گیلان سفر می کنند و فعالیت سوداگران و دست درازی عده ای سودجو به محیط زیست، جنگل و سواحل نگران کننده بوده و به اقتصاد استان نیز ضربه می زند.
تالاب های استان، زیستگاه مناسب برای بیش از ۶۰ گونه ماهی را فراهم ساخته اند، ضمن آنکه این تالاب ها بعنوان قسمتی از محیط زیست، قسمتی تفکیک ناپذیر در زندگی معیشتی حاشیه نشینان و مردم محلی هستند که در صورت تخریب یا زه کشی تالاب ها با مشکلات عدیده معیشتی و اجتماعی روبرو خواهند شد.
از سوی دیگر زمین خواری به شیوه های متفاوتی بروز می کند گاه به شکل ویلایی روی زمین های کشاورزی یا باغات و جنگل ها ظاهر می شود و گاه معدنی می شود و سر از کوه بیرون می آورد. پس متولیان امر باید با نظارت دقیق و درست، بموقع وارد عمل شده و دست زمین خواران را کوتاه کنند.


منبع:

1399/09/28
12:39:57
5.0 / ۵
1141
تگهای خبر: آب , باغ , پرسنل , جنگل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
GOl Orkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است