آرشیو مطالب : آلودگی

ثبت ۴۴ روز هوای ناسالم برای اصفهان؛

شاخص هوا تابع اقلیم است

شاخص هوا تابع اقلیم است
یادداشت؛

حذف فلرهای عسلویه روی كاغذ باقی ماند

حذف فلرهای عسلویه روی كاغذ باقی ماند
میلانی در جلسه كمیته محیط زیست:

تشكیل جزیره های حرارتی روی تهران جدی است

تشكیل جزیره های حرارتی روی تهران جدی است
رئیس سازمان فضایی:

خسارت 30 میلیارد دلاری كشور در 18 ماه گذشته بر اثر مخاطرات طبیعی

خسارت 30 میلیارد دلاری كشور در 18 ماه گذشته بر اثر مخاطرات طبیعی

هوای ۳ شهر استان مركزی در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای ۳ شهر استان مركزی در وضعیت ناسالم قرار گرفت
یادداشت مهمان؛

هورالعظیم غمی به وسعت خوزستان

هورالعظیم غمی به وسعت خوزستان
در گزارش گل اركیده عنوان شد؛

استمرار خشكسالی در اصفهان تا نیمه اول پاییز 1400

استمرار خشكسالی در اصفهان تا نیمه اول پاییز 1400

دادستانی با ترك فعل مدیران در مسئله آلودگی هوای اراك برخورد كند

دادستانی با ترك فعل مدیران در مسئله آلودگی هوای اراك برخورد كند
معاون استاندار مركزی:

بیشترین آلودگی هوای اراك مربوط به خودرو های سواری است

بیشترین آلودگی هوای اراك مربوط به خودرو های سواری است
یادداشت؛

سهم موتورسیكلت ها در آلودگی هوا

سهم موتورسیكلت ها در آلودگی هوا
طرح كاهش آلودگی هوای اراك روی هوا؛

مطالبه مغفول هوای پاك

مطالبه مغفول هوای پاك

قرص رشنال

قرص رشنال

فاكتورهای كیفی هوای اصفهان در ۱۳ ایستگاه پایش قرمز و نارنجی است

فاكتورهای كیفی هوای اصفهان در ۱۳ ایستگاه پایش قرمز و نارنجی است

اصفهان بهار 1400 یك روز هوای پاك نداشت

اصفهان بهار 1400 یك روز هوای پاك نداشت

پتوی آلودگی تهران چطور در تهران شكل می گیرد

پتوی آلودگی تهران چطور در تهران شكل می گیرد

كیفیت هوا در 9 نقطه اصفهان نارنجی و در 2 نقطه قرمز است

كیفیت هوا در 9 نقطه اصفهان نارنجی و در 2 نقطه قرمز است
كلانتری:

نیازمند فرهنگسازی محیط زیستی برای مسئولان هستیم

نیازمند فرهنگسازی محیط زیستی برای مسئولان هستیم

امكانات محدود در زمینه محیط بانی استان تهران

امكانات محدود در زمینه محیط بانی استان تهران
گزارش گل اركیده؛

خواب خرگوشی دولت در مدیریت آب های مرزی

خواب خرگوشی دولت در مدیریت آب های مرزی
اولویت های دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست؛

دولت آینده برای مدیریت آب فكری اساسی كند

دولت آینده برای مدیریت آب فكری اساسی كند
در گفت وگو با مهر؛

اصفهان با آلودگی هوا درگیر است

اصفهان با آلودگی هوا درگیر است
دریا در خطر است؛

آلودگی مجدد نفتی در خلیج فارس

آلودگی مجدد نفتی در خلیج فارس

تأثیر مثبت بهبود كیفیت هوا بر كاهش اثرات ویروس كرونا

تأثیر مثبت بهبود كیفیت هوا بر كاهش اثرات ویروس كرونا
از طریق یك فراخوان انجام می شود؛

شناسایی فعالان حوزه بازسازی خاك های آلوده

شناسایی فعالان حوزه بازسازی خاك های آلوده

گام محققان دانشگاهی برای تصفیه پساب و بازچرخانی آب در كشور

گام محققان دانشگاهی برای تصفیه پساب و بازچرخانی آب در كشور

وارد شدن لطمه های جبران ناپذیر به خلیج فارس بر اثر نشت مواد نفتی

وارد شدن لطمه های جبران ناپذیر به خلیج فارس بر اثر نشت مواد نفتی
برای سومین روز پیاپی؛

هوای اصفهان در وضعیت ناسالم

هوای اصفهان در وضعیت ناسالم

وجود فلزات سنگین و دوده در ریزگردهای اصفهان

وجود فلزات سنگین و دوده در ریزگردهای اصفهان
در پنجمین روز اردیبهشت؛

هوای اصفهان و 2 شهر مجاور برای عموم شهروندان ناسالم می باشد

هوای اصفهان و 2 شهر مجاور برای عموم شهروندان ناسالم می باشد

لزوم همكاری ۳ قوه برای توقف پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی

لزوم همكاری ۳ قوه برای توقف پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی
GOl Orkideh GOlOrkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است