عضو كمیسیون مناطق حفاظت شده IUCN مطرح كرد

گردشگری در آشوراده اقتصادی نیست، آشوراده هاوایی نمی گردد

گردشگری در آشوراده اقتصادی نیست، آشوراده هاوایی نمی گردد

به گزارش گل اركیده یك استاد دانشگاه و عضو كمیسیون مناطق حفاظت شده IUCN تصریح كرد: این كه برخی فكر می كنند اگر پروژه آشوراده افتتاح شود، اینجا هاوایی می شود، درست نیست و این پروژه معیشت مردم را تامین نمی نماید.


مزدك دربیكی عضو كمیسیون مناطق حفاظت شده IUCN در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فشارهای تازه راه اندازی جاده به آشوراده، اظهار داشت: تفاهم نامه ای بین سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی گردشگری در بحث آشوراده بوده و با روی كار آمدن دولت آقای روحانی در واقع بحث پروژه گردشگری از آشوراده بار دیگر جدی شده كه با عنایت به اینكه خانم ابتكار این تفاهم نامه را در حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امضاء كرده بود دولت این تعهد را ایجاد كرد كه بحث گردشگری باشد و این اصلاً از شعارهای آقای روحانی بود. دربیكی اضافه كرد: یك طرح گردشگری عرضه شد كه استانداری گلستان به دنبال آن بود، كار را به سازمان همیاری شهرداری های استان پاس داد تا آنها مجری طرح باشند و آنها طرحی را به محیط زیست ارسال كردند. محیط زیست با جلسات مختلف بسیار و بازدیدهای زمانی زیاد و كارهای طراحی و محدود كردن كارها، ورود پیدا كردند. نهایتا كار به ۲۲ هكتار از همان محدوده ای كه الان كابری مسكونی دارد محدود شد و بخشی هم به صورت طبیعت گردی و قرار شد به هیچ عنوان سازه ای راه اندازی نشود. این مصوبه را سازمان محیط زیست برای این طرح داد. استانداری با پیگیری هایی كه كرد به بهانه ساخت سایت پشتیبان و مواردی از این دست زمین هایی را اختصاص دادند و البته در طرح پیشنهادی مشاورهای سازمان محیط زیست هم بود اما قرار بود كه این زیرساخت ها در طرف دیگر ساحل یعنی در محدوده بندرتركمن یا بندر گز اجرا شود. ولی به بهانه اینكه ما می خواهیم سایت پشتیبان داشته باشیم و این مصالح باید آورده شود و اسكله ای نیاز است، آغاز به راه اندازی جاده و اسكله ای كردند كه در دهانه خلیج گرگان است و ساخت جاده با این خصوصیت ها می تواند روی وضعیت خلیج گرگان تأثیر گذار باشد. وی توضیح داد: خلیج گرگان با مساله پس روی آب دریا و كاهش شدید آب بالا دست مواجه می باشد. همینطور در تمام مناطق بالادست و اراضی شیب دار در استان مازندران و گلستان آب شویی انجام می شود و در بالادست جنگل زدایی شده، كشاورزی در مناطق شیب دار انجام می شود و یك بارِ عظیم رسوبی را وارد خلیج گرگان می كند كه این اتفاق از اواخر دهه آغاز ۷۰ رخ می دهد و رسوبات را به خلیج وارد می نماید. طبیعی است كه از این طرف عمق بستر كم می شود و از سوی دیگر پسروی آب دریای خزر و آلاینده ها را داریم و عوامل مختلف برای خلیج گرگان مشكل ساز شده اند. پشتیبانی حقوقی از یك پروژه غیرقانونی این استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح كرد: دو بحث در این مورد وجود دارد. یكی از منظر بحث های محیط زیستی است كه می تواند در جریان آب و گردش آب تأثیر سوء داشته باشد و روند خشك شدن خلیج گرگان را تشدید كند و دیگری بحث حقوقی است. برای این كار مجوزی صادر نشده است و مجوزی كه محیط زیست داده بحث طبیعت گردی در محدوده مشخص با نظارت مستقیم سازمان محیط زیست است كه متولی آن محیط زیست استان گلستان است. در واقع چون محدوده آشوراده در بخش شرقی میانكاله است و این محدوده از نظر مدیریت محیط زیست تحت نظر استان مازندران است، سازمان محیط زیست این مساله را در دست خود گرفته تا بحث بین استانی پیش نیاید. اما با این وجود استانداری گلستان این كار را كرده و جاده را پیگیر بوده و خیلی فشار از جانب معاونت استانداری استان گلستان هست كه جاده تمام شود و متأسفانه از لحاظ حقوقی این كار غیرقانونی پشتیبانی می شود. دربیكی تاكید كرد: درواقع فشار روی محیط زیست محدود به این جاده نیست. این نگاه هست كه اگر محیط زیست با ما مخالفت كند، معاونت استانداری و استاندار می تواند با بودجه های دیگر محیط زیست را اذیت كند، نگه دارد و یا فرض كنید اگر اداره كل برنامه ای برای ارتقاء مناطق داشته باشد و احتیاج به عالیترین سطح تصمیم گیری داشته باشد به راحتی استاندار می تواند به بهانه های مختلف امضا نكند و كسی هم كاری نمی تواند بكند. وی خاطرنشان كرد: خوشبختانه استاندار جدید در جلساتی كه داشتیم و صحبت هایی كه شد، آن دید سابق را ندارند و دیدی وسیع تر و منطقی تر نسبت به مسائل محیط زیست دارند. اما معاونت عمرانی ایشان سابقه خوبی در مسائل محیط زیستی ندارند. عضو كمیسیون مناطق حفاظت شده IUCN افزود: فشاری كه الان وارد می شود فشاری كاملاً غیر قانونی، بی مورد و غیر منطقی برای یك پروژه غیرقانونی می باشد و این علامت سوال را بوجود می آورد كه چرا باید معاونت عمرانی استانداری روی پروژه ای كه از منظرهای قانونی و مسائل فنی زیر سوال است، اصرار كند كه انجام شود؟ پروژه گردشگری آشوراده اقتصادی نیست دربیكی خاطرنشان كرد: پروژه آشوراده پروژه ای است كه همه فكر می كنند به علل معیشتی باید حتما اتفاق بیفتد اما من بعنوان متخصص می گویم آشوراده اصلا كاربری و بازدهی اقتصادی را كه دوستان فكر می كنند نخواهد داشت. وی با اشاره به اینكه مدافعان پروژه به مردم منطقه می گویند معیشت شما وابستگی حیاتی به این پروژه دارد تاكید كرد: شما عسلویه یا بندر امیرآباد را در نظر بگیرید. به بهانه توسعه عسلویه ساخته شد اما كدام مردم بومی جذب عسلویه می شوند؟ در جلساتی كه با نظارت سازمان محیط زیست در بحث آشوراده داشتیم تاكید بر پروژه های طبیعت گردی در آشوراده بود با تاكید بر اینكه شركت های تعاونی بومی و جوانی محلی مثل شركت های قایق رانی در محل دخیل باشند. در این صورت این پروژه مستقیم با بحث معیشت بومی گره خورده است. اما فرض كنید از نظر محیط زیستی، فنی و اقتصادی همه چیز فراهم باشد كه شما هتل ۵ ستاره بزنید. آیا در كیش كه اوج این كارها پیش رفت و هتل ها ساخته شد مردم بومی را جذب كردیم؟ نكردیم. اگر در آشوراده هتل ۵ ستاره بزنید، آدم را از كجا می آورید؟ نهایتاً جوان محلی مقرر است برای شما نقش دربان، راننده و... را انجام دهد. بندر تركمن یك بندر تركمن نشین است و بافت عمده آن تركمن ها هستند. در این جامعه تركمن چند درصد تحصیلكرده متخصص بحث گردشگری دارید كه در هتل هایی كه در آشوراده می زنید جذب شود؟ چنین چیزی مطلقاً وجود ندارد. نهایتا می تواند یك درصد كوچكی از جمعیت بومی را جذب نماید و بقیه از استان های دیگر مثلاً استان تهران می آیند و این اتفاق قبلاً هم افتاده است. آشوراده هاوایی نمی شود دربیكی اخطار داد: در خیلی از پروژه های توسعه ای كه در كشور اتفاق افتاده یك موج جابجایی عظیم مردم غیر بومی در چارچوب متخصصان تراز فنی رده بالا تا كارگران فنی ساده را داشته ایم كه مثلاً از خوزستان به مشهد آمده و كار می كند. حتی با فرض حضور متخصصین تراز اول در یك پروژه كه در جاهای بهتر شهر تازه هم زندگی می كنند، باز آنها هم معضلات فرهنگی و اجتماعی خاص خویش را خواهند داشت كما اینكه در جاهای دیگر كشور در حضور خارجی ها در پروژه های مختلف و در جاهای مختلف دنیا هم این مساله را داریم. این یك بحث اجتماعی – فرهنگی است و به همین علت است كه ما در ارزیابی اثرات محیط زیستی، بر ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی تاكید داریم. وی خاطرنشان كرد: این كه در كل استانداری استان گلستان فكر می كنند اگر پروژه آشوراده افتتاح شود، اینجا هاوایی می شود درست نیست. زیرساخت های لازم را در سراسر ایران برای این مورد نداریم و اگر این اتفاق بیفتد صرفاً در چارچوب طرح طبیعت گردی می تواند به معیشت كوچك، خرد و پایدار كمك نماید ولی در مورد بحث گردشگری، اگر فكر می كنند كه با مخالفت ما با جاده اگر پروژه بخوابد مردم فردا در خیابان می خوابند، دروغ است. این بزرگنمایی است. بارها در جلسات تاكید كردم كه حتی اگر در آنجا هتل ۵ ستاره بزنید و فكر كنید توریستی به آنجا بیاید اشتباه است. آیا امكان دارد حتی گردشگر داخلی برای آشوراده به هتل ۵ ستاره برود؟ این توجیه برای كارهای مختلف است. یادمان نرفته شركتی كه قرار بود یكسال در پارك ملی گلستان طرحی را اجرا نماید ۱۳ سال آنجا ماندگار شد. اصولاً ما سابقه بدی در حوزه طرح های راهسازی، سدسازی و پل سازی در ایران داریم كه اینها پروژه های مخرب هستند و جیب یك سری شركت های مهندسی، مشاور و پیمانكار بزرگ كشور را پر كرده اند.

1398/06/26
15:15:31
5.0 / ۵
4383
تگهای خبر: آب , آلاینده , جنگل , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
GOl Orkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است