آیا معاینه فنی فعلی راه حل آلودگی هوای تهران است؛

اجرای كامل معاینه فنی تنها ۱ و نیم درصد ذرات معلق را می كاهد

اجرای كامل معاینه فنی تنها ۱ و نیم درصد ذرات معلق را می كاهد

گل اركیده: اجرای كامل طرح كاهش مبتنی بر معاینه فنی، تنها می تواند ۱/۵ درصد از ذرات معلق شهر تهران را كم كند. بدین سبب انتظار كاهش آلودگی هوا از طرح كاهش فعلی به تنهایی نابجا خواهد بود.


یك پژوهشگر حوزه سیاست گذاری محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام نمود: ارزیابی های كارشناسی نشان داده است كه اجرای كامل طرح كاهش مبتنی بر معاینه فنی، تنها می تواند ۱/۵ درصد از ذرات معلق شهر تهران را كم كند. بدین سبب انتظار كاهش آلودگی هوا از طرح كاهش فعلی به تنهایی نابجا خواهد بود و لازم است بهبود این طرح به منظور ارتقاء سطح اثرگذاری آن، مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد. محمد كاظمی توضیح داد: آلودگی هوای تهران با عنایت به اینكه با زندگی روزمره مردم در ارتباط مستقیم است، همواره مورد توجه ویژه مسئولین مربوطه قرار دارد. با این وجود، مطالعات محدودی درزمینه تعیین آلاینده اصلی و منابع انتشار آن در هوای شهر تهران صورت گرفته است، تا بتوانند برمبنای نتایج این مطالعات، تصمیمات بهتری در امتداد كاهش آلودگی هوا اتخاذ كنند. با عنایت به بررسی های انجام شده، ذرات معلق با قطر كوچك تر از ۲.۵ میكرون (PM۲.۵)، عامل اصلی آلودگی هوای تهران شناخته می شوند و این مسئله تبدیل به یك گزاره دقیق علمی شده است. وی افزود: درزمینه تعیین منابع انتشار یا اصطلاحاً منشأیابی ذرات معلق، گزارش سیاهه انتشار مورد توجه مسئولین قرار گرفته كه بررسی های دقیق كارشناسی نشان داده اند، این مطالعه، دقت و كفایت لازم برای تصمیم گیری های بعدی را ندارد. نكته قابل توجه اینجاست كه با وجود نتایج نادرست این مطالعه در منشأیابی ذرات معلق باز تصمیماتی برخلاف این نتایج برای كاهش آلودگی هوای تهران اتخاذ شده است. این پژوهشگر حوزه سیاست گذاری محیط زیست اشاره كرد: با بررسی راهكارهایی كه در گزارش ها و نظرات كارشناسی و همین طور در تجربیات موفق دیگر كشورها بیشتر به چشم می خورند، می توان اظهار داشت كه راهكارهای مؤثر در كاهش انتشار PM۲.۵ ناشی از حمل ونقل عبارت اند از اسقاط و از رده خارج كردن ناوگان فرسوده، نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی، جایگزینی موتورسیكلت های برقی و انژكتوری، ارتقا سطح كیفیت سوخت مصرفی خودروها، استفاده از سوخت های جایگزین شامل: CNG، LPG و هیبریدی، نصب كاتالیست روی خودروهای بنزینی و طرح های مدیریت ترافیك شامل: توسعه حمل ونقل عمومی پاك مانند مترو و منطقه كم انتشار (LEZ). كاظمی اشاره كرد: ازبین هفت راهكار مؤثر اشاره شده، نصب كاتالیست روی خودروهای بنزینی و ارتقا سطح سوخت، با رشد خوبی در كشور و به خصوص در شهر تهران همراه بوده است اما دیگر راهكارها از سالیان گذشته تابحال در پیچ وخم اتفاقات مختلف گیر كرده اند و خروجی مطلوبی از آنها حاصل نشده است. وی تصریح كرد: معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران با نمایش گزارشی از برنامه های این مجموعه، علت اصلی اجرایی نشدن راهكارهای مؤثر كاهش آلودگی هوای تهران را عدم تخصیص بودجه های دولتی برای اجرای این راهكارها بیان كرد. ازاین رو تنها راهكاری كه به صورت جدی تری مورد توجه مسئولین قرار گرفت، طرح منطقه كم انتشار (LEZ) بود كه هزینه مستقیمی را برای مدیریت شهری درپی ندارد. این پژوهشگر حوزه سیاست گذاری محیط زیست اضافه كرد: طرح LEZ كه یكی از تجربه های موفق كشورهای اروپایی در كاهش آلودگی هوا است، برای نخستین بار دی ماه ۱۳۹۳ با جزییاتی بسیار كامل و مشابه طرح های اروپایی به تصویب رسید اما با عنایت به ابعاد پنهان اجرایی در بخش مدیریت شهری، این طرح در طول سال های بعد طی ۷ مصوبه مختلف مورد بازبینی و تغییر قرار گرفت. نهایتاً مصوب شد كه طرحی تحت عنوان طرح كاهش اجرایی شود و درحال حاضر فاز دوم این طرح از آبان امسال درحال اجرا است. جزئیات اجرایی هر دو فاز طرح كاهش كه شاخه ای از طرح LEZ در ایران معرفی شده، نشان داده است كه این طرح بر پایه معاینه فنی وسایل نقلیه استوار است. كاظمی اشاره كرد: حال سؤال اینجاست كه آیا این طرح به تنهایی می تواند از انتشار PM۲.۵ در هوای تهران به اندازه كافی بكاهد و سطح آلودگی ناشی از این ذرات را از ناسالم به سالم تغییر دهد؟ برای این منظور لازم است كه برمبنای سناریو EISINGER۲۰۰۵ كه برای محاسبه تأثیر معاینه فنی تدوین شده، میزان تأثیرگذاری معاینه فنی در ایران محاسبه شود. در این سناریو چند پارامتر اصلی وجود دارد كه درصورت تعیین مقدار این پارامترها می توان اثرگذاری كلی معاینه فنی را در كاهش ذرات معلق شهر تهران ارزیابی كرد. وی پارامتر اول را سطح مشاركت دانست و اظهار داشت: آغازین گام در ارزیابی معاینه فنی، تعیین میزان مشاركت خودروها در معاینه فنی است. با عنایت به ماده ۶ قانون هوای پاك، خودروهای شخصی زیر ۴سال و خودروهای عمومی زیر یك سال از انجام معاینه فنی معاف هستند. با احتساب این قانون و آمارهای موجود تعداد خودروهای سواری، حدود ۲۵ درصد خودروهای سواری شهر تهران از معاینه فنی معاف هستند. ازطرفی برخی خودروها توجهی به طرح نكرده و بدون انجام معاینه فنی در شهر تردد می كنند. بعنوان نمونه در بررسی های سیار معاینه فنی خودروهای سنگین، مشخص شد كه حدود ۱۵ درصد از این خودروها، برگه معاینه فنی دریافت نكردند. این پژوهشگر حوزه سیاست گذاری محیط زیست پارامتر دوم را خوردوهای دارای مشكل عنوان نمود و اظهار داشت: با عنایت به كنترل حد آلایندگی خودروها در معاینه فنی، تنها درصد مشخصی از خودروها دارای مشكل شناخته شده و لازم است با تعمیر اشكالات وارده، مجدداً بازگشت كنند. آمارهای ستاد معاینه فنی تهران نشان داده است كه حدود ۲۰ درصد خودروها در تست آلایندگی رد می شوند. آمار مراجعات به مراكز معاینه فنی تهران و نتایج تست آلایندگی (ستاد معاینه فنی تهران) كاظمی با بیان این كه تعمیرات خوب پارامتر سومی است كه باید در نظر گرفته شود اظهار داشت: با عنایت به اینكه تعمیرات لازم برای بازگشت مجدد به معاینه فنی امكان دارد هزینه های زیادی را برای مردم درپی داشته باشد، عده ای تنها به تعمیر آنی خودرو با هزینه اندك اكتفا می كنند. برای پیشگیری از عدم رخداد چنین تعمیراتی، بررسی سیار خودروهای دارای معاینه فنی تحت عنوان «معاینه فنی كنار جاده ای» انجام میگردد تا این خودروها شناسایی شوند. در آخرین بررسی معاینه فنی كنار جاده ای خودروهای سنگین، مشخص شد كه حدود ۳۰ درصد از این خودروها، با وجود داشتن برگه معاینه فنی، قادر به رعایت حدود آلایندگی نیستند. به قول وی با درنظرگرفتن این سه پارامتر اصلی در ارزیابی معاینه فنی فعلی و با عنایت به سهم هركدام از وسایل نقلیه در انتشار PM۲.۵، مشخص شد كه با اجرای كامل این طرح در سطح شهر تهران، حدود ۱/۵ درصد (معادل ۰.۵ میكروگرم بر مترمكعب) از ذرات معلق شهر تهران كاهش خواهد یافت. كاظمی درانتها اشاره كرد: بدین سبب می توان گفت طرح كاهشی كه در حال اجراست، تا زمانی كه مبتنی بر معاینه فنی و كنترل حدود آلایندگی خودروها باشد، هرچند گامی روبه جلو به منظور بسترسازی راهكارهای مؤثر كاهش آلودگی هوای تهران شمرده می شود اما نمی تواند كاهش چشم گیری در غلظت ذرات معلق هوای تهران احداث كند. ازاین رو لازم است كه راهكارهایی به منظور بهبود طرح كاهش نمایش شوند و مورد بررسی كارشناسی دقیق قرار گیرند.

1397/11/01
14:09:37
5.0 / ۵
4356
تگهای خبر: آب , آلاینده , آلودگی , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
GOl Orkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است