جزئیات شكار ۹۷ در قرق های اختصاصی اعلام گردید

جزئیات شكار ۹۷ در قرق های اختصاصی اعلام گردید

گل اركیده: مدیركل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست جزئیات صدور پروانه های شكار در قرق های اختصاصی برای سال ۱۳۹۷ را اعلام نمود.


به گزارش گل اركیده به نقل از مهر، مدیركل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری با مبحث قرق های اختصاصی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای قانون پنج منطقه را در شورای عالی محیط زیست بعنوان قرق اختصاصی پیشنهاد كرد و این شورا پیشنهاد سازمان را تأیید و تصویب كرد كه از این پنج منطقه سه منطقه در استان یزد است و یك منطقه در استان كرمان و یك منطقه هم در استان سمنان.علی تیموری اضافه كرد: خوشبختانه در استان یزد و كرمان از همان سال ۱۳۹۴ مبحث به افرادی كه صلاحیت و شرایط لازم را داشتند واگذار شد و در انتها سال ۱۳۹۶ قرق جاشكوبار در استان سمنان هم توسط رئیس سازمان به شخصی كه شرایط لازم را دارا بود واگذار شد.وی تاكید كرد: در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجوز شكار برای قرق های اختصاصی را صادر كردیم. در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۵ راس مجوز شكار كل و قوچ در چهار قرق اختصاصی استان یزد و كرمان به استان ها ابلاغ كردیم و در سال ۱۳۹۶ بر مبنای دستورالعملی كه سازمان ابلاغ نمود قرق دار را موظف كردیم حدود ۲۰ درصد را برای جوامع محلی به قیمت دولتی اختصاص بدهند و حتی برخی امكان دارد از جوامع محلی كه شكارچی قانونی هستند مبلغی دریافت نكنند چون این افراد در همان منطقه هستند و می توانند به قرق دار در حفاظت منطقه كمك كنند.مدیركل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان كرد: در قرق های اختصاصی دو بار در سال سرشماری انجام می گردد. بر مبنای سرشماری های كه داشتیم در هر قرق سه تا چهار برابر رشد جمعیت را شاهد بودیم.تیموری اضافه كرد: در علی آباد چلگزی ۱۴۰۰ راس كل و بز و آهو ۱۴۲ راس سرشماری شده در حالیكه وقتی منطقه در اختیار قرق دار قرار می گرفت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ راس كل و بز داشتیم و آهو هم تعدادش بسیار كم بود.وی افزود: در منطقه روباز و منصورآباد دربید یزد هم شاهد افزایش جمعیت بودیم. در منصور آباد كرمان هم حدوداً ۷۵۰ راس قوچ و میش سرشماری شده است. هر كدام از این ها زمانی كه واگذاری شده حدود ۳ تا چهار برابر رشد جمعیت را در منطقه شاهد بوده ایم.وی در منطقه جاشلوبار استان سمنان هم ۲۵۰ راس قوچ و میش هنگام واگذاری سرشماری شده است.مدیركل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمود: در سال ۱۳۹۷ بر مبنای سرشماری هایی كه اتفاق افتاده و پیشنهاد مدیران كل استان یزد و كرمان و نهایتاً بررسی در كمیته فنی معاونت طبیعی سازمان حدوداً ۱۱۲ راس شكار قوچ، كل و آهو در چهار مطنقه روباز، علی آباد چلگزی، منصورآباد دربید یزد و منصورآباد رفسنجان در نظر گرفته شده است و برای منطقه جاشلوبار سمنان در سال ۱۳۹۷ هیچ مجوز شكاری پیش بینی نكرده ایم.تیموری تاكید كرد: از مجموع ۱۱۲ راس مجوز شكاری كه در نظرگرفتیم دستورالعمل شكار كل و قوچ در استان كرمان و یزد از دهم شهریورماه تا ۱۵ اسفندماه به استان ها ابلاغ خواهد گردید و خود استان ها راسا می توانند مجوز شكار صادر كنند. از اول آبان تا ۱۵ آذر به علت فصل جفتگیری شكار ممنوع می باشد.وی افزود: در سال ۱۳۹۶ حدوداً ۲۰ درصد از این مجوز شكاری كه دادیم در اختیار جوامع محلی و بومی بوده اما در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد از این مجوز شكار را قرق داران باید در اختیار شكارچیان همان استان قرار بدهند. غیر از این قرق داران موظفند سه راس از شكار را به همان جوامع محلی و بومی اطراف قرق محل شكار بدهند. یعنی نسبت به سال قبل ده درصد استفاده جوامع محلی را افزایش دادیم.مدیركل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره قیمت شكار تاكید كرد: بر مبنای قانون قرق دار باید یك چهارم از هزینه شكار را به حساب دولت بریزد كه حدود ۲۵۰ هزار تومان است. برای خارجی ها شوای اقتصاد قیمت شكار را مشخص كرده است و بستگی به نوع گونه از سه هزار دلار تا شش هزار دلار و بیشتر بسته به نوع شاخ و … متغیر است. اما به هر حال كمتر از ۳۵۰۰ دلار نیست. آنجا هم یك چهارم قیمت ارزی را موظفند به حساب خزانه ارزی واریز نمایند.تیموری اضافه كرد: قیمت شكار برای شكارچیان خارجی بسته به تقاضا و عرضه دارد. و مابه التفاوت آن توسط قرق دار برای حفاظت منطقه صرف می گردد.وی افزود: سی منطقه از قرق های اختصاصی كه استان ها پیشنهاد كردند و حدود آن ها بررسی شده و مشخصات فنی آن ها هم لحاظ شده با كمك سازمان جنگل ها تأیید نهایی خواهد شد و به شورای عالی محیط زیست ارسال خواهد شد تا این شورا بتواند مناطق جدید را در كشور معرفی نماید تا سهم بیشتری از حفاظت حیات وحش در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.تیموری تصریح كرد: سیاست سازمان تقویت قرق های اختصاصی است و تقویت بخش خصوصی به علت این كه در حفاظت حیات وحش نقش داشته باشد.مدیركل دفتر حفاظت و شكار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان كرد: خوشبختانه در پنج قرق موجود تا كنون هیچ گونه تصرف و تخلفی از قرق ها ندیده ایم. در تعهد محضری كه از قرق دار می گیریم ضوابط سفت و سختی آمده كه امكان دخل و تصرف، فنس كشی، ساخت و ساز و … وجود نداشته باشد. بر طبق این تعهدنامه هرگونه تصرف عرصه، یا انتفاع از آن تابع قوانین مترتب در عرصه منابع ملی است.تیموری درباره شكار گراز هم اظهار داشت: ما به چهار روش برای شكار گراز تصمیم می گیریم. گراز گونه ای است كه زاد و ولدش بسیار زیاد است و همه چیزخوار است و متخلفین شكار گراز هم در اغلب استان ها بسیار كم هستند و در اغلب استان ها گرازها شرایط جمعیتی خوبی دارند.وی افزود: در بخشی از استان ها جهاد كشاورزی استان به محیط زیست اعلام می كند كه گرازها صدمه می زنند و از ما استعلام می گیرند و توسط میرشكارهای محلی شكار می شوند و از این بابت پولی هم دولت نمی گیرد چون تنها گراز را تلف می كنند و استفاده ای از آن نمی گردد.مدیركل حفاظت و شكار و صید سازمان محیط زیست اظهار داشت: دسته دوم صدور مجوز شكار برای اقلیت های مذهبی است كه تعداد آن ها هم بسیار كم است. اقلیت های مذهبی ایرانی برای هر شكار گراز صد هزار تومان به اداره كل هر استان پرداخت می كنند و این اقلیت ها هم باید در همان استان هایی كه مازاد داریم شكار كنند.تیموری افزود: دستورالعمل بعدی شكار گراز توسط اتباع خارجی است. قیمت گراز برای اتباع خارجی در كشور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار بر مبنای اندازه دندان گراز پیش بینی می گردد كه بسیار مبلغ بالایی نسبت به كشورهای اطراف ماست كه قیمتشان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است. با این قیمت هر سال برای ۴۰ تا ۵۰ راس گراز متقاضی شكار داریم و آن ها هم كسانی هستند كه بیشتر به منطقه علاقه دارند. البته مثلاً ما در مازندران و گلستان مجوز نمی دهیم چون پلنگ داریم و گراز طعمه پلنگ است.وی تاكید كرد: مبحث چهارم پروانه انتفاعی است. در بعضی مناطق هجوم گراز به حدی است كه با این سه روش نمی توان مدیریت كرد. مثلاً در دو سال قبل در خوزستان به فردی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ راس پروانه شكار دادیم كه بتواند آن را صادر كند.مدیركل حفاظت و شكار و صید سازمان محیط زیست افزود: هر سال دستورالعملی برای شكار پرنده های بومی و مهاجر صادر می نماییم و به استان ها ابلاغ می نماییم. امسال هم همین شرایط را داریم و برای پرنده هایی كه برآورد جمعیتی مناسب می باشد دستورالعمل صادر خواهیم كرد مگر اینكه سازمان دامپزشكی كشور كه حق وتو در بیماری های حیات وحش دارد اعلام نماید كه در استان هایی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان رخ داده و ممانعت كند و ما هم مجوزی صادر نخواهیم كرد.تیموری اضافه كرد: در منطقه فریدونكنار هم كسانی كه به روش قدیمی دوماً صید می كنند مجوز می گیرند اما كسانی كه در دهه های اخیر با روش های غیرمجاز مثل كرس مبادرت به صید كنند سال قبل به دستگاه قضایی عرضه شدند و قضات هم حكم داده اند كه در سال ۱۳۹۷ این افراد موظفند روش های پرخطر را ترك كنند. در جلسه ای با حضور دستگاه های مختلف مبحث را اعلام كردیم و اطلاع رسانی دقیق هم به افراد محلی در فریدونكنار صورت خواهد گرفت.وی اظهار داشت: این جلسه زودهنگام سازمان محیط زیست در این مورد نشان دهنده حساسیت سازمان نسبت به مبحث فریدونكنار است و امیدواریم همه دستگاه ها مثل نیروی انتظامی و دادگستری و استانداری به یگان حفاظت محیط زیست كمك كنند تا با كسانی كه از روش های پرخطر مبادرت به صید می كنند برخورد شود.مدیركل حفاظت و شكار و صید سازمان محیط زیست در خاتمه اظهار داشت: سازمان حتی می تواند زمان صید دوماً را بیشتر كند و به لحاظ قیمت هم شرایط مناسب تری در اختیار مردم برای صید دوماً قرار دهد و امیدواریم مردم به سمت روش های پرخطر نروند.

1397/06/06
14:22:04
5.0 / ۵
4804
تگهای خبر: آب , محیط زیست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
GOl Orkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است