مهر با رویكرد حمایت از محیط زیست بررسی می كند؛

اجرای احكام بدل از زندان درشاهرود، حبس پشت میله ها یاخدمت به طبیعت

اجرای احكام بدل از زندان درشاهرود، حبس پشت میله ها یاخدمت به طبیعت

گل اركیده: شاهرود - احكام بدل از زندان برای حفاظت از محیط زیست، به واسطه حساسیت های زیست محیطی در شاهرود مورد تاكید قرار دارد احكامی كه می توانند به جای نگهداشتن زندانی در بند، به طبیعت خدمت رسانی كند.خبرگزاری مهر، گروه استان ها- محمد حسین عابدی: در سال های گذشته بعضاً دیده شده كه برخی قاضی ها در سطح كشور احكامی را بدل از زندان برای مجرمان صادر كرده اند برای مثال شكارچی غیرمجازی در یزد به تأمین علوفه برای وحوش محكوم شد و... این امر اما در شاهرود به علت قرار داشتن زیست كره توران در این شهرستان، می تواند الگویی خوب برای توسعه فعالیت های نمادین زیست محیطی باشد.
مجازات بدل از زندان در زمره مسائلی هستند كه طرحشان در محافل عمومی كم وبیش مشاهده می گردد از جانب دیگر هستند پست هایی در فضای مجازی كه هرازگاهی احكام بدل از زندانی را منتشر می كنند كه به یك خدمت اجتماعی منجر گردیده است اما این پدیده در شاهرود كه قطب محیط زیست استان سمنان به حساب می آید تا حدودی مغفول مانده است.
دراین بین اما نظرات متفاوت می باشد بعضی می گویند كسی كه وادار به انجام اقداماتی شود، برای آن دل نمی سوزاند برخی معتقدند خیر، می توان این اقدامات نمادین را به جامعه بسط داد از جانب دیگر مخالفان عدم تناسب جرم و مجازات را بیان می كنند و معتقد هستند كه این مجازات در برابر جرمی كه صورت گرفته بسیار ناچیز است و برخی دیگر معتقد هستند خیر؛ این مجازات اتفاقاً می تواند فرد را به دشواری هم بیندازد.

موارد بدل از زندان در شاهرود اجراشده است
دراین بین اما نظرات مسئولان چیست؟ احمد رادمان رئیس پارك ملی توران شاهرود معتقد است: برای جایگزین در سال های اخیر كه در منطقه اتفاق می افتد و این برای فردی كه دنبال خلافی رفته و یا شكار غیرمجازی انجام داده، خوب است چراكه اسم زندان بازدارنده و متهمان حاضرند هر كاری در قبال نرفتن به زندان انجام دهند و به شدت می ترسند نمونه بارز آن را می توان به شكار یك مورد گورخر در بیارجمند اشاره نمود كه رای صادره برای او قرار گرفتن به مدت شش ماه در اختیار محیط زیست بود كه این متهم می بایست در ایمن سازی آبشخور برای ممانعت ورود شتر و توزیع علوفه مشاركت كند.
وی می گوید: موردی هم سال قبل شاهد بودیم كه قضات حكم را به خود محیط زیست واگذار كردند و متهم مجبور به خرید تانكر، ساخت آبشخور و آموزش محیط زیست شد؛ ساخت، لایروبی، تعمیر و مرمت آبشخور، خرید تانكر و لوله كشی روش های جایگزینی است كه می توانند متهمان انجام دهند اما در مورد خرید علوفه به دلیل بالا بودن قیمت آن دادگاه در شرایط حاضر حكم آن را لغو كرده است.
رئیس پارك توران در پاسخ به این سوال كه آیا این صدور ری را به نفع محیط زیست می دانید؟ اظهار داشت: صدور روی های جایگزین به نفع محیط زیست و متهم است چراكه با زندان رفتن متهم چیزی عاید محیط زیست نمی گردد و علاوه بر آن وجه اجتماعی طرف مقابل هم خراب و شاید پس از زندان با فراگرفتن خلاف های دیگر مسیر زندگی او با مخاطرات بیشتری همراه شود.

مجرمان با سختی كار آشنا می شوند
رادمان همینطور معتقد است: مجرم متهم باكار كردن در كنار محیط زیست به سختی كار محیط بان ها آشنا می شود، برخی افراد بر این باورند كه محیط بان ها كاری غیر از دور زدن با موتورسیكلت ندارند اما زمانی به صورت مستقیم درگیر مأموریت های محیط زیست می شنود به سختی های كار یك محیط بان ها پی می برند.
وی می گوید: قوه قضاییه همكاری خوبی با محیط زیست دارد و افراد خیلی از این طریق نسبت به حفظ محیط زیست آگاه شدند و از طرفی دیگر پر بودن زندان ها هم سبب شد تا صدور برخی روش ها به نفع محیط زیست باشد و در بعضی موارد هم دادگاه با محیط زیست مشورت می كند كه چه روشی در قبال كار خلاف انجام شده صادر كنند.
وی می افزاید: نمونه فرهنگ سازی را می توان در یكروی صادرشده به یك متهم در بیارجمند مشاهده كرد متهم مجبور به خرید یك میلیون تومان كتاب برای دایر كردن كتابخانه مسجد روستا شد و یا نشریات و كتبی با مبحث محیط زیست تهیه كنند كه قضات همكاری خوبی در این مقوله دارند و اساساً به فرهنگ سازی كمك بسیار شده است.
رئیس پارك ملی توران شاهرود می گوید: سطح درامد یك خانوار روستایی با عنایت به بروز پدیده خشك سالی بسیار محدود است و قادر به پرداخت جریمه های سنگین نیستند و از توان پرداخت آن ها خارج است ازاین رو روش های جایگزین به نفع محیط زیست می تواند به فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی پرارزش و حیات وحش منطقه اثرگذار باشد.

احكام بدل از زندان حمایت هم می شوند
در این بین اما نظر دستگاه قضا هم شرط است، دادستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: مجازات بدل از زندان بر مبنای سیاست های حبس زدایی و كاهش جمعیت محبوس در زندان های كشور اجرا می شود، در تعیین مجازات جایگزین حبس كیفیت ارتكاب جرم، نوع، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه، وضع بزه دیده، گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف لازم و ضروری می باشد كه باید به آن ها نگاه ویژه ای كرد بنابراین در شاهرود هم وضعیت همین گونه است و بارها احكام بدل از زندان صادرشده است.
مجازات بدل از زندان بر مبنای سیاست های حبس زدایی و كاهش جمعیت محبوس در زندان های كشور اجرا می گردد حسین رجبی با اشاره به اینكه در دو سال اخیر ۶۲۴ مجازات بدل حبس صادرشده است، اظهار داشت: باید گفت در سال ۹۲، یك هزار و ۱۱۰ نفر وارد زندان های حوزه قضایی شاهرود شدند از جانب دیگر در سال پس ازآن هم یك هزار و ۱۰۵ نفر، در سال ۹۴ این میزان به ۸۸۲ نفر رسید و در سال ۹۵ به ۷۷۴ نفر و در سال ۹۶ این میزان حدود ۸۰۰ نفر بود كه نشان داده است تلاش های ما برای كاهش ورودی به زندان ها مؤثر بوده است.
وی اضافه كرد: بدل از زندان در امور محیط زیستی به واقع پیشنهاد خوبی است كه آن را در شورای قضایی شهرستان حتماً طرح می نماییم بنابراین این طرح بعنوان پیشنهاد خبرگزاری مهر حتماً مطرح می گردد تا شاهد احكام بدل از زندان در حوزه محیط زیست در شهرستان هم باشیم چراكه ما هم مانند همه دستگاه های دیگر، به اهمیت محیط زیست و حفظ آن واقف هستیم. بنابراین تهیه و توزیع علوفه، همراهی با محیط زیست و... می تواند در زمره اقداماتی باشد كه مدنظر دستگاه قضایی قرار گیرد.

دل سوزی در كار نخواهد بود
مخالفان این طرح اما كم نیستند یكی از آن ها محمدرضا محمدی است كه سابقه كار در دایره حقوقی منابع طبیعی را هم دارد، وی معتقد است: كسی كه دست به جرم می زند نمی تواند دست به كار خدمت به طبیعت باشد و من شخصاً معتقد هستم هر چه این افراد از طبیعت دور نگهداشته شوند بهتر است.
وی كه گویا به اصلاح شدن افراد مجرم بعد از دوران محكومیت هم اعتقاد ندارد، می گوید: تعداد این افراد آن قدر قلیل است كه نمی توان مبنی را بر تحول درونی شان نهاد مخصوصاً این روزها كه شرایط اقتصادی این گونه است، وقتی فردی برای مثال در حوزه جرائم محیط زیستی مانند قاچاق تاغ و چوب و... به شش ماه حبس محكوم شده اگر او را مسئول تعلیف آهو و جبیر در پارك توران شاهرود نماییم از كجا معلوم هفته بعد او را با لاشه یك قوچ دستگیر نكنیم؟ بنابراین این ریسكی برای طبیعت است كه اصلاً به سودش نمی ارزد.
وی می گوید: جرم در انسان قساوت قلب بوجود می آورد اما از آن مهم تر این است كه مجرمان به خصوص در حوزه ای كه من در آن ۱۳ سال سابقه كاردارم از اعمالشان پشیمان نیستند، برای مثال اگر برای قطع تاغ جریمه می شوند خویش را محق دانسته و باكمال پررویی می پرسند مگر چوب جمع كردن هم جرم است! یا مگر شكار جرم است! بنابراین بازهم تأكیددارم هرچه مجرمان از دامان طبیعت بیشتر به دور باشند بهتر است هرچند این نظر شخصی بنده به حساب می آید چراكه از جرم بزرگ تر جلوگیری خواهیم كرد. امروز در شهر بااین همه نظارت های مختلف اعم از محسوس و غیر محسوس شرایط این گونه است، فكر كنید در دل كویر كه هیچ كس نیست و شرایط برای اجرای بزه آماده به حساب می آید چه می شود!

كار زیست محیطی مفید است
همه اما مانند محمدرضا محمدی این چنین بدبین نیستند دیگر حامی محیط زیست و عضو كمپین پشتیبانی از یوز آسیایی می گوید: كار در جهت حفظ محیط زیست از هر نوع و با هر كیفیتی مفید می باشد و باید حمایت شود حال می خواهد از جانب پنج دانش آموز كلاس ششمی باشد یا یك مجرم قاتل.
محیط زیست یك خط قرمز و یك مقوله حساسیت برانگیز است پس باید درباره آن با حساسیت بسیار تصمیم گرفت محمدباقری كه در بیارجمند سابقه همكاری با محیط زیست را هم دارد، می گوید: ما نباید بدبین باشیم، محیط زیست و طبیعت آن قدر گیرا است و آن قدر انرژی مثبت دارد كه هر كس حتی سخت قلب ترین انسان ها را هم نرم می كند و به دامان خود پناه می دهد، من معتقد هستم بگذاریم یك بار هم كه شده یك مجرم پایش را در طبیعت بگذارد اگر مام طبیعت كار خودش را نكرد... آن وقت بگوییم این طرح جواب نمی دهد.
وی می گوید: قسی القلب ترین شكارچی ها هم شده كه یك روز تفنگشان را شكسته و به خدمت به محیط زیست بپردازند، خوشبختانه آنقدر این اتفاقات زیاد شده كه دیگر تازگی ندارد.
به هرحال نظرها متفاوت هستند كه در «الگوی شماره یك» به صورت مختصر تمام آن ها را مشاهده می كنید حال باید دید مسئولان قضایی استان سمنان در این باره چه تصمیمی را می گیرند اما نكته قابل تامل در این بین آن است كه محیط زیست در شاهرود یك مقوله بسیار متفاوت از سایر شهرها است، اینجا محیط زیست یك خط قرمز و یك مقوله حساسیت برانگیز است پس باید درباره آن با حساسیت بسیار تصمیم گرفت.

1397/04/17
14:00:51
5.0 / ۵
4390
تگهای خبر: آب , كیفیت , محیط زیست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
GOl Orkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است