آرشیو مطالب : ناسالم

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس طی امروز

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس طی امروز

تهران در بهار ۹۹ سالم ترین هوای بهاری را در ۱۰ سال گذشته داشته است

تهران در بهار ۹۹ سالم ترین هوای بهاری را در ۱۰ سال گذشته داشته است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است
برای دومین روز متوالی؛

هوای تهران ناسالم می باشد، شاخص روی ۱۵۲

هوای تهران ناسالم می باشد، شاخص روی ۱۵۲

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

تهران اولین ماه سال را بدون هوای ناسالم پشت سر گذاشت

تهران اولین ماه سال را بدون هوای ناسالم پشت سر گذاشت
گزارش وضعیت هوای تهران

هوای پایتخت پاك شد

هوای پایتخت پاك شد

علت آلودگی هوای تهران طی روزهای اخیر

علت آلودگی هوای تهران طی روزهای اخیر
گزارش وضعیت آلودگی هوا؛

هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است
گزارش وضعیت هوای تهران

كیفیت هوای بامداد جمعه پایتخت قابل قبول است

كیفیت هوای بامداد جمعه پایتخت قابل قبول است
گزارش وضعیت آلودگی هوا؛

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

ورود سامانه بارشی به غرب كشور از روز جمعه

ورود سامانه بارشی به غرب كشور از روز جمعه

هوای تهران همچنان ناسالم برای گروه های حساس است

هوای تهران همچنان ناسالم برای گروه های حساس است

هوای مطلوب تهران در بیشتر ساعات امروز

هوای مطلوب تهران در بیشتر ساعات امروز
اعلام آخرین وضعیت هوای تهران؛

هوای پایتخت ناسالم می باشد

هوای پایتخت ناسالم می باشد
گزارش آلودگی هوا؛

هوای تهران همچنان ناسالم می باشد

هوای تهران همچنان ناسالم می باشد
گزارش وضعیت آلودگی هوا؛

هوای تهران لب مرز آلودگی

هوای تهران لب مرز آلودگی

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران
مركز پایش آلودگی هوا اعلام كرد :

هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس شد

هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس شد
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران؛

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد
وضعیت آلودگی هوای تهران؛

پایتخت در مرز آلودگی

پایتخت در مرز آلودگی
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران؛

هوای تهران امروز سالم می باشد

هوای تهران امروز سالم می باشد
شركت كنترل كیفیت هوای تهران اعلام كرد

افزایش غلظت ذرات معلق در بعضی مناطق تهران

افزایش غلظت ذرات معلق در بعضی مناطق تهران
آخرین وضعیت آلودگی هوا؛

هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است
وضعیت آلودگی هوا؛

هوای تهران ناسالم می باشد

هوای تهران ناسالم می باشد
آخرین وضعیت آلودگی هوای پایتخت؛

هوای تهران برای همه ناسالم می باشد

هوای تهران برای همه ناسالم می باشد
هوای تهران در وضعیت قرمز؛

پایتخت فردا آلوده تر می شود

پایتخت فردا آلوده تر می شود

هوای پایتخت امروز سالم می باشد

هوای پایتخت امروز سالم می باشد
آخرین وضعیت آلودگی هوای پایتخت؛

شاخص الودگی هوا در تهران به ۱۲۹ رسید

شاخص الودگی هوا در تهران به ۱۲۹ رسید
براساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران؛

هوای تهران آلوده است

هوای تهران آلوده است
GOl Orkideh GOlOrkideh
گل ارکيده

گل اركیده

گل و گیاه

golorkideh.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل اركیده محفوظ است